• All time
Ilya Nekleenov image

Ilya Nekleenov

 • Country
  Russia
 • Age
  21

Nearest players

Ilya Nekleenov image

Ilya Nekleenov

 • Country
  Russia
 • Age
  21

Nearest players

Technical skill

Average rating 5.86 
Pocketing 96.26%No data last All time
Runouts 9.91%No data last All time
Average run 3.68No data last All time
Break shots quality 50.16%No data last All time
Safety shots quality 97.37%No data last All time
Position play 2.61No data last All time

Average shots parameters

Shot speed 0.62No data last All time
Shot distance 0.63 mNo data last All time
Shot duration 25.56 sNo data last All time
Shot complexity 1.18 No data last All time

Technical skill

Average rating 5.86 
Pocketing 96.26%No data last All time
Runouts 9.91%No data last All time
Average run 3.68No data last All time
Break shots quality 50.16%No data last All time
Safety shots quality 97.37%No data last All time
Position play 2.61No data last All time

Average shots parameters

Shot speed 0.62No data last All time
Shot distance 0.63 mNo data last All time
Shot duration 25.56 sNo data last All time
Shot complexity 1.18 No data last All time
LessMore
No data
No data
No data
No data
No data
No data
No data
No data

Match history

9 All time
Player
Date
Statistics
Event
Match
I. N. player
- : -vs
opponentA. A.
April 15, 2021
10
I. N. player
- : -vs
opponentV. S.
April 13, 2021
10
I. N. player
- : -vs
opponentK. S.
February 07, 2021
8
I. N. player
- : -vs
opponentR. C.
December 23, 2020
9
I. N. player
- : -vs
opponentF. G.
November 19, 2020
8
I. N. player
- : -vs
opponentF. G.
November 16, 2020
10
I. N. player
- : -vs
opponentK. S.
November 16, 2020
10
I. N. player
- : -vs
opponentK. S.
November 14, 2020
14.1
I. N. player
- : -vs
opponentK. B. Hong
September 22, 2019
10
<1>
10