• All time

Technical skill

Pocketing 88.03%No data last All time
Runouts 9.66%No data last All time
Average run 2.42No data last All time
Break shots quality 44.46%No data last All time
Safety shots quality 60.71%No data last All time
Position play 1.28No data last All time
Shot speed 0.62No data last All time
Shot distance 0.69 mNo data last All time
Shot duration 22.55 sNo data last All time
Shot complexity 0.99 No data last All time
Jason Richko image

Jason Richko

  • Country
    United States
  • Age
LessMore
No data
No data
No data
No data
No data
No data
No data
No data
Jason Richko image

Jason Richko

  • Country
    United States
  • Age

Technical skill

Pocketing 88.03%No data last All time
Runouts 9.66%No data last All time
Average run 2.42No data last All time
Break shots quality 44.46%No data last All time
Safety shots quality 60.71%No data last All time
Position play 1.28No data last All time
Shot speed 0.62No data last All time
Shot distance 0.69 mNo data last All time
Shot duration 22.55 sNo data last All time
Shot complexity 0.99 No data last All time