Nataliya Zubtsova image

Nataliya Zubtsova

 • Country
  Russia
 • Age
  26
Rate shots
img
98 /
350
Nataliya Zubtsova image

Nataliya Zubtsova

 • Country
  Russia
 • Age
  26
Rate shots
img
98 /
350

Technical skill

Pocketing 96.88%No data last All time
Runouts 0No data last All time
Average run 2.32No data last All time
Break shots quality 12.50%No data last All time
Safety shots quality 80.00%No data last All time
Position play 1.03No data last All time

Average shots parameters

Shot speed 0.60No data last All time
Shot distance 0.53 mNo data last All time
Shot duration 31.38 sNo data last All time
Shot complexity 0.92 No data last All time

Technical skill

Pocketing 96.88%No data last All time
Runouts 0No data last All time
Average run 2.32No data last All time
Break shots quality 12.50%No data last All time
Safety shots quality 80.00%No data last All time
Position play 1.03No data last All time

Average shots parameters

Shot speed 0.60No data last All time
Shot distance 0.53 mNo data last All time
Shot duration 31.38 sNo data last All time
Shot complexity 0.92 No data last All time
LessMore
No data
No data
No data
No data
No data
No data
No data
No data

Match history

2 All time
Player
Date
Statistics
Event
Match
N. Z. player
6 : 2vs
opponentV. G.
December 05, 2021
10
N. Z. player
0 : 6vs
opponentK. T.
November 19, 2021
9
<1>
10